Advokátní kancelář JUDr. Tomáše Uzla poskytuje komplexní právní služby se specializací na obchodní a občanské právo. Klienty kanceláře jsou fyzické i právnické osoby. Mezi klienty - právnickými osobami - jsou zastoupeny výrobní firmy i firmy zabývající se poskytováním služeb, obchodníci s cennými papíry, investiční společnosti, pojišťovny, nadace i kulturní instituce.

Kancelář poskytuje právní služby spočívající zejména v udělování právních porad, zpracování právních rozborů, sepisování listin a podání, zastupování před soudy všech stupňů a dalšími orgány.

Pro stálé klienty zajišťujeme kompletní právní servis ve všech oborech práva.

Při naší činnosti pravidelně spolupracujeme s externími spolupracovníky a odborníky v souvisejících oborech, zejména účetními, daňovými poradci, znaleckými kancelářemi, tlumočníky a překladateli. Spolupracujeme s notářskou kanceláří i exekutorským úřadem.